Varför skriver vi?

  1. vi har ett sjukligt behov av att bli bekräftade, säga vår sak, bli lästa och sedda?
  2. vi har en unik berättelse på vänt som kommer att förändra världen?
  3. vi måste skriva, som att andas och äta och göra tvåan?
  4. vi lever i förnekelse?
  5. vi har en dröm?
  6. vi har någonting att bidra med till ett samhälle i förändring?
  7. vi har varit med om någonting stort och vill förmedla detta så att andra människor kan ta lärdom?
Vad tror ni? Varför skriver vi? Varför har människan skrivit genom tiderna? Det är givetvis nödvändigt att föra kunskap vidare i form av historieböcker och doktriner, men skönlitterärt? Varför skriver vi skönlitterärt påhitt? Och varför vill vi läsa det? Vad gör fantasin med oss? Är den av godo, eller ondo, eller bådadera?

Kommentarer