Något av det bästa

... med att jobba på en liten, lokal bokhandel, fristående från de stora kedjorna, är känslan av böckernas värde. Engagemanget. Bokkvällarna och kunderna som kommer in. Och alla böcker som förlagen delar ut gratis, just för att personalen ska få sig lite smakprov. Jag har redan lånat hem tre. En av dem är Den skamlösa nyfikenheten av Astrid Seeberger, en annan är Anna Gavaldas minibok En dag till skänks. Det är så ROLIGT att frossa i BÖCKER!

Kommentarer