Göteborgs-Posten recenserar

... osignade band och artister. Men inte osignade författare. Hade inte det varit en idé? Hur man ska gallra bland alla författaraspiranter är en annan femma, men idén tycker jag är fantastisk och i paritet med vad det måste hjälpa musikmänniskor framåt. Att bli författare är minst lika svårt, kanske svårare. Vi förtjänar all den hjälp vi kan få!

Now, who's with me? :)

Kommentarer