Den egna stilen

Vad utmärker en god författare?

Har varje god författare en egen stil?

Somliga skriver riktigt bra historier men med ett enkelt språk, är enkelhet stil? Eller sitter stilen i språket, i ordvalet, i varje liten svängning? Måste man lägga grunden för ett helt nytt sätt att använda det svenska språket för att hitta en egen stil, eller räcker det med att använda talspråk i flödande text så att författarens röst hörs igenom och att författarens egen unika person utgör den egna stilen?

Vad är egen stil?

Kommentarer