Blog updates

Latest news & updates
Kaninhjärta, Skrivande

Att stryka

8 januari, 2012

”När texten är skriven stryker vi det som behövdes för att skriva texten, men som inte behövs för att läsa den.”

Detta är Augustin Erba, grundare av Debutantbloggen, och jag snor citatet från Amandas sida då jag tycker det säger allt.

Jag sträcker dessutom på mig och känner mig stolt då jag faktiskt inte strykt mer än några meningar på 100 sidor råmanus. Snarare lägger jag till ord här och där (enligt min redaktörs anvisningar, jag litar blint på henne), och det tar jag som någonting positivt. Inga strukna karaktärer/kapitel/sidor, ingenting som gör ont, bara finlir, och det känns riktigt bra.

Följ och gilla:

Write a Comment