Det här var fint. Särskilt det om recensionsförfrågningarna.

Och nu gör Kristoffer hamburgare.

Jag kan nog bli frisk tills fredag, när allt kommer omkring. Attjo, attjo, attjo, prosit.

Följ och gilla: