Beach House

... "Myth". Bra temalåt till bok två, just precis där Hanna befinner sig nu. Jag ser blekta färger, en spårvagnsfärd, vårsol som flimrar genom rutorna och Hanna, hon sitter rakt, gungar med i vagnens rörelser, stirrar tomt framför sig, och den oerhörda ensamhet som finns i en storstad om man inte känner någon, och ändå tvingas vara omgiven av alla dessa människor.


Kommentarer