Mail från Anna på förlaget:

”Hurra!
Nu är det spikat. På fredagen kl 17 på bokmässan blir det samtal mellan dig och
Amanda Hellberg på Unga Scenen. Moderator: Ada. Du kan väl …?”

Jag kan väl?!

Följ och gilla: