… i ceremonin. Jag är inte religiös så tillvida att jag går i kyrkan, men jag tycker om kyrkor, ur ett historiskt perspektiv, precis som jag tycker om slott, borgar, herrgårdar. På något sätt har livet sparats i detta byggnader, och så snart jag går in i dem blir jag lugn, liksom stillsam.

Följ och gilla: