To learn, read. To know, write. To master, teach. Det är absolut så. För att veta, skriver jag. Tanken har ibland slagit mig, ganska hårt; varför skriver jag? Så har jag kommit fram till att man kan fråga sig just den frågan om allt i livet. Man når fram till ett konstaterande; något måste jag ju göra. Då tänker jag att det nog är bäst att jag gör det jag är bra på.

Följ och gilla: