Lämna ljuset tänt, som jag brukar säga. Helst ett levande ljus, med riktig eld. Så de hittar er.

Följ och gilla: