Öppen för fri tolkning!

Happy NaNo.

Följ och gilla: