Det handlar en del av invandring och immigration i böckerna. Avalon tycker att en av hotellets nya gäster, som visst kommer från Skottland, har väldigt tjusiga handskar:
Följ och gilla: