Fanny, tjejen på fotografiet från 2000-talet. Hittad i en övergiven husruin i Kransområde Väst. Jag tänkte jag skulle göra en Stephen King med den här. För ni ser väl? Att det är jag?
Följ och gilla: