En Skandare lägger till vid Lilla Bommens torg. En ganska vanlig syn i framtidens Göteborg. 
Följ och gilla: