Jo, i runda slängar antal tecken inklusive blanksteg delat med 2 100. Hälsar min agent.
Alltså Vita Tigern = 265 sidor.

Hur många sidor skulle din bok bli?

Följ och gilla: