… så att ni hittar exempelvis centralstationen i Göteborg år 2296.

Illustration: Filippo onez Vanzo

Följ och gilla: