⧫ KONTAKT

För intervjuer, framträdanden eller annan form av medverkan går det bra att kontakta mig direkt:
⧫ forfattare @ christinljungqvist.se

För recensionsexemplar av mina böcker, kontakta mitt förlag Gilla Böcker/Lilla Piratförlaget:
⧫ info @ lillapiratforlaget.se

För rättigheter till mina böcker, kontakta min agentur Brandt New Agency:
⧫ info @ brandtnewagency.com