… och snart får lov att bygga ute i Fjärås, Kungsbacka: Villa Anneberg från A-hus!

Bygglovet ska skickas ut till oss, sedan finns tid för överklagan på en månad innan vi kan få startbesked. Under denna tid ska vi också träffa kommungubbar samt vår markentreprenör och börja planera in alla olika delar av processen. Där ute i obygden får vi bland annat ha egen brunn och enskilt avlopp. Både roligt och oroligt!

En sak är dock säker (till typ 99,9%): innan nästa jul bor vi där. Därför vågade vi paxa julen 2019 som den första vi själva ska hålla i. Kommer bli fullt hus. Kommer kanske också bli knytkalas.