På Irland betalar inte författare skatt, heller inte konstnärer. Tycker svenska författare och konstnärer ska gå samman om en lagändring för att få samma situation i Sverige. Hur lagen ska se ut vet jag inte, detaljerna lämnar jag till dem som kan, men för de flesta av oss författare (och konstnärer) handlar det om så små summor att skatt på dessa mest är ett skämt. Dessutom ganska själadödande. Som att det inte är svårt nog att få tid och råd till att skapa, som det är.

Förmodligen behövs Facebook till detta, jag har inte Facebook längre, så den som har får gärna dela. Min tanke är att vi ska bli många, helst så nära alla som möjligt, och att vi ska sätta samman en motion.

Upp till kamp! Och så.